info@baosentyre.com

لاستیک وانت مینی بوس کامیونت

لاستیک وانت مینی بوس کامیونت 


براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار، از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.

 

از سايز هاي تاير باياس است . در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر  زاویه  مورب می سازد و  قرار گیری  لایه ها  روی  یکدیگر به صورت ضربدری می باشد . جنس نخ لایه ها از نایلون است و در بدنه تایر بجز در ناحیه طوقه ها از سیم فولادی استفاده نمی شود.
براي مصارف عام روي سطح جاده هاي تخت وشيبدار ، طراحي آن به گونه اي است كه حالت چنگ زدن به زمين و حركت خودرو در هنگام بار بسيار مناسب مي باشد. از اين گل تاير براي محورهاي عقب خودرو توصيه شده است.

 

Categories

Contact Us

Contact: Baosen Tyre

Phone: 0532-87961819

Tel: 0532-87961819

Company: Qingdao Baosen Tyre Co.,LTD

Add: No.10 Liaoyang East Road Qingdao China

Scan the qr codeClose
the qr code